Tybet: Dzieje Tybetu

on Sunday, October 01, 2006 - 10:03 AM - 38027 Reads

Tybet

Według historycznych przekazów pierwszy król Tybetu rozpoczął swe panowanie 127 r. p.n.e. Dziewięć wieków później państwo to stało się wielkim imperium. Pod wodzą cesarza Songcena Gampo Tybet podbił sporą część Azji w tym Chiny, zmuszając je nawet do płacenia daniny. Dziś Tybet jest państwem okupowanym przez Chińską Republikę Ludową. Zamieszkuje tam 6 milionów Tybetańczyków oraz 7,5 miliona Chińczyków przesiedlonych na tereny wschodnich prowincji Kham i Amdo. Oficjalnym językiem jest Chiński, ustrój polityczny to demokracja ludowa. Tybet posiada rząd emigracyjny w Dharamsala w Indiach, na którego czele stoi XIV Dalajlama. W latach 1911 - 1951 Tybet był suwerennym państwem, utrzymującym stosunki międzynarodowe z sąsiadami.

Jego terytorium pokrywało się z geograficznym Płaskowyżem Tybetańskim. Rząd miał siedzibę w stolicy kraju Lhasie. Na jego czele stał przywódca duchowy dalajlama, jego gabinet kaszag, oraz zgromadzenie narodowe congdu. Sądownictwo opierało się na tradycyjnym prawie buddyjskim. Tybet nie posiadał policji, ani rozbudowanej armii. Stosunki z Chinami układały się w tym czasie bardzo dwuznacznie.

Z jednej strony Chińczycy podawali, iż Tybet jest częścią Republiki Chińskiej i stanowi jeden z pięciu narodów Republiki. Z drugiej zaś w rozmowach z władzami w Lhasie twierdzili, iż jest niepodległym państwem. Prawdą jest, że rząd Chiński wysyłał swoich posłów z listami zawierającymi prośbę o przyłączenie się Tybetu do republiki. Podobne listy kierowane były w tym czasie do władz Nepalu. Zarówno Tybet jak i Nepal odnosiły się do tych listów z dużą niechęcią. XIII Dalajlama odpowiedział na to poselstwo, że nie aprobuje rządu chińskiego, ze względu na niesprawiedliwości, których się dopuścił. Chińczycy wysyłali do Lhasy wiele podobnych poselstw, które stały się później pretekstem do uzurpowania sobie prawa własności Tybetu.

Powstała tak zwana Biała Księga (Tybet: prawo własności i prawa człowieka), w której władze chińskie tłumaczą swoje prawo do Tybetu, próbując przy użyciu nieprawdy wykazać, iż to państwo nigdy nie było suwerenne i zawsze było częścią Chin. Po śmierci XIII Dalajlamy w 1934 roku congdu wybrało spośród trzech kandydatów tymczasowego regenta Tybetu Radinga Rinpocze. Trzy miesiące po dokonaniu tego wyboru, pod pretekstem złożenia hołdu przy grobie XIII Dalajlamy, przyjechał do Lhasy chiński gen. Huang Mu-sung. Chińskie władze do dziś utrzymują, że owy generał przybył po to, aby uczestniczyć w wyborach regenta. Jego prawdziwym zadaniem było jednak zdobycie informacji dotyczących poszukiwań inkarnacji Dalajlamy. Próby mistyfikowanego ingerowania w sprawy wewnętrzne Tybetu odbywały się wiele razy.

Page << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Dzieje Tybetu | Log-in or register a new user account | 0 Comments
Comments are statements made by the person that posted them.
They do not necessarily represent the opinions of the site editor.

:: Languages ::

Preferred language:
Deutsch English Polski

:: Main Menu ::

.:: Linki ::.


Last Link:
  Japonia Portal
  Znakomity portal prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni, Masa interesujących wieści z da...
hits:5771

 more last Links:

  Japonia Portal
  Nauka Angielskiego
  USA Informacje

Go to Web-Links ]
Add ]

:: Login ::

 


 Log in Problems?
 New User? Sign Up!

.:: Meteo ::.


» Psychologia Grecja Filozofia Herbaciany Vortal Katalog XMC » Bill Gates Fotomontaze Leasing Formy Setery
Page created in 0.141289 Seconds